TIN CHUYÊN NGÀNH

“Xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm” – là nội dung trọng tâm được đề ra tại Lễ Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống lực lượng Pháp chế Công an nhân dân do Tổng cục Cảnh sát tổ chức, sáng 26/10, tại Hà Nội.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống của lực lượng Pháp chế Công an nhân dân: Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Pháp chế Công an nhân dân đã được tổ chức từ Bộ đến địa phương; công tác pháp chế ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm qua mỗi thời kỳ. 

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị 

Những năm qua, Tổng cục Cảnh sát đã triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Công an nhân dân với chủ đề, nội dung, hình thức sáng tạo, thiết thực, có sức lan tỏa lớn; góp phần nâng cao ý thức “thượng tôn pháp luật” cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng kế hoạch và tham mưu cho cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù và nhân dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 

 

Toàn cảnh Hôi nghị 

Công tác theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ ngày càng khởi sắc, đi vào nền nếp, có chiều sâu, thu được nhiều kết quả quan trọng; bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, có hiệu lực, hiệu quả…

Tại buổi Lễ, Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát mong muốn thời gian tới các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Cảnh sát sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác Pháp chế Công an nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình cải cách hành chính; tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng pháp luật với công tác tuyên truyền, kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao…

Việt Hưng

(Theo CAND)

Ý kiến bạn đọc:

Hiện tại chưa có ý kiến nào.

Ý kiến của bạn:


Tên *

Email (required)

Website