Hợp tác quốc tế

Sáng 04/4/2016, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học "70 năm Tham mưu Công an nhân dân (CAND)".

Dự Hội thảo có các đồng chí: Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ; các nhà quản lý, các nhà khoa học…

 

Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ: Suốt chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an luôn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, phát triển cơ quan Tham mưu CAND; tập trung nhiều giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tham mưu nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Có thể khẳng định, trong mỗi chiến công, thành tích của lực lượng CAND đều có phần đóng góp tích cực, quan trọng của lực lượng Tham mưu CAND... Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của công tác Tham mưu CAND, trong 70 năm qua, Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tham mưu CAND. Từ đó đến nay, công tác Tham mưu CAND đã không ngừng đổi mới và phát triển về mọi mặt, đạt được những kết quả quan trọng, ngày càng khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò đối với các mặt công tác Công an, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Hội thảo khoa học “70 năm Tham mưu CAND” nhằm khẳng định sự lãnh đạo của Đảng ủy CATW, Bộ Công an đối với công tác Tham mưu; nêu bật truyền thống của lực lượng Tham mưu CAND trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; chú trọng phân tích, đánh giá những thành tích, kết quả đã làm được, xác định rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm; từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tham mưu CAND trong thời gian tới. Đồng thời, qua Hội thảo góp phần củng cố, bổ sung hệ thống lý luận về công tác Tham mưu, xây dựng các bài giảng cho các trường, học viện Công an về công tác Tham mưu. Đồng chí Thứ trưởng Thường trực đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, góp phần quan trọng để Hội thảo thành công tốt đẹp. 

 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu khai mạc Hội thảo.


Trình bày báo cáo Đề dẫn Hội thảo, Trung tướng, TS. Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND, Hội thảo "70 năm Tham mưu CAND" ngoài ý nghĩa như đồng chí Thứ trưởng Thường trực đã nêu ở trên còn là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Tham mưu CAND, khơi dậy niềm tự hào để tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao,  đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự... Trong quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được gần 400 tham luận và đã chọn được 66 tham luận của các cá nhân đưa vào Kỷ yếu Hội thảo. Nội dung tham luận gửi về Hội thảo, Ban Tổ chức đã tổng hợp, tập trung làm sâu sắc hơn quá trình phát triển, những chiến công, thành tích 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Tham mưu CAND… 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, làm rõ hơn những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong công tác của lực lượng Tham mưu CAND; qua đó, đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ và cấp ủy, lãnh đạo các cấp những chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tham mưu CAND xứng tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ: Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội khảo khoa học "70 năm Tham mưu CAND" đã hoàn thành chương trình đề ra. Đây là Hội thảo có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc, giúp chúng ta nhìn lại một cách tổng thể, khách quan về chặng đường 70 năm lực lượng Tham mưu CAND công tác, chiến đấu và trưởng thành. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, những giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong thời gian tới. 

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Để kết quả của Hội thảo đi vào thực tiễn, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu các đơn vị cần triển khai ngay một số công việc sau: Văn phòng Bộ Công an tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học; sớm có văn bản đề xuất Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác Tham mưu mà các đại biểu tham dự Hội thảo đã nêu ra. Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND, nhất là Học viện Chính trị CAND tổ chức nghiên cứu những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác Tham mưu CAND trong 70 năm qua để góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận, giáo trình, bài giảng về công tác Tham mưu CAND, phục vụ tốt hơn cho công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tham mưu CAND. Tổng cục Chính trị CAND tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an về phương hướng củng cố điều chỉnh, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Tham mưu CAND cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới. Có đề xuất cụ thể về chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, chiến sỹ làm công tác Tham mưu để kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an.

 

 

Ý kiến bạn đọc:

Hiện tại chưa có ý kiến nào.

Ý kiến của bạn:


Tên *

Email (required)

Website