Hợp tác quốc tế

Tổng cục Cảnh sát tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ giai đoạn 2011 – 2015. 

 

Thượng tướng Lê Quý Vương và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Bộ trưởng, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ của lực lượng Công an nhân dân đã đạt được kết quả tích cực; góp phần giúp cán bộ, chiến sỹ nâng cao nhận thức về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ công tác PCTP nói chung và tội phạm chống người thi hành công vụ nói riêng. Qua đó, để cán bộ chiến sỹ xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm và luôn có ý thức nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật rèn luyện tác phong, kỹ năng của mình trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, góp phần tạo nên hình ảnh người chiến sỹ CAND tận tụy, vì nhân dân phục vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Lực lượng Công an các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; tiến hành rà soát, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về PCTP nói chung và tội phạm chống người thi hành công vụ nói riêng. Tuy nhiên, thời gian qua tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ vẫn còn diễn biến phức tạp, có vụ tính chất, hậu quả nghiêm trọng, hành vi chống đối ngày càng manh động, với số đối tượng tham gia đông, có sử dụng cả vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung rà soát, nghiên cứu đề xuất Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói chung và tội phạm chống người thi hành công vụ nói riêng. Tiếp tục tham mưu với các cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Chủ động nắm phân tích tình hình địa bàn, phát hiện, lên danh sách để quản lý và có biện pháp đấu tranh phù hợp với các đối tượng có biểu hiện liên quan đến chống đối, kích động chống đối người thi hành công vụ. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, văn hóa ứng xử và võ thuật cho cán bộ, chiến sỹ hành động CAND. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, kịp thời giải quyết các yêu cầu, kiến nghị liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ chính đáng của tổ chức, công dân theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh, đảm bảo các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với các vụ án chống người thi hành công vụ phức tạp,...

Trang Lâm.

Ý kiến bạn đọc:

Hiện tại chưa có ý kiến nào.

Ý kiến của bạn:


Tên *

Email (required)

Website