Hợp tác quốc tế

Ngày 29/3/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát tổ chức hội nghị triển khai công tác pháp chế năm 2016. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát dự và chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác pháp chế năm 2015.

Năm 2015 được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ, các đơn vị trong Tổng cục và cùng với sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, công tác pháp chế của Tổng cục Cảnh sát đã cơ bản thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng một số văn bản luật quan trọng mang tính chiến lược, các đơn vị đã chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng các văn bản đáp ứng kịp thời yêu cầu đặt ra của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Các văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2015 của Bộ được tổ chức triển khai nghiêm túc. Công tác tham gia, góp ý văn bản được thực hiện khẩn trương, có chất lượng. Công tác rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL được các đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác pháp chế được chú trọng, tăng cường và đầu tư hợp lý.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế; đồng chí Thiếu tướng đề nghị trong thời gian tới công tác pháp chế của Tổng cục cần thực hiện một số nội dung: Tiếp tục hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Pháp chế thuộc Tổng cục Cảnh sát theo mô hình được quy định tại Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ; Lập dự kiến Chương trình công tác pháp chế và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính; Đôn đốc các đơn vị tiến hành xây dựng các văn bản QPPL đã đăng ký đảm bảo chất lượng, tiến độ; Xây dựng các chương trình, kế hoạch kiểm tra việc chấp hành phá luật của đơn vị, địa phương theo từng chuyên đề và lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn công tác pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp cho cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trong Tổng cục; tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành, trọng tâm là: Bộ luật hình sư, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự…

Trang Lâm
 

Ý kiến bạn đọc:

Hiện tại chưa có ý kiến nào.

Ý kiến của bạn:


Tên *

Email (required)

Website