Hợp tác quốc tế

Ngày 08/4/2016, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp hành động giữa Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 – 2015” 

Đến dự hội nghị có đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

 

Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, lực lượng Công an và Hội người cao tuổi các cấp đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều chương trình, hoạt động cụ thể và đạt được nhiều kết quả thiết thực góp phần bảo đảm an ninh trật tự; đã phát huy được sức mạnh phối hợp hành động của các cấp Hội và lớp người cao tuổi Việt Nam tham gia phòng chống tội phạm, ma túy, tội phạm mua bán người; tích cực tham gia các hoạt động xóa đói giảm nghèo.

Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của công tác Hội, được lồng ghép vào các nội dung phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” của các cấp Hội. Xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình điển hình tiên tiến, thu hút hàng triệu cán bộ, hội viên người cao tuổi và lớp người cao tuổi tích cực tham gia phòng chống tội phạm; xuất hiện nhiều sáng kiến hay, điển hình tốt. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông, hội nghị, tập huấn được tăng cường đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên. Tuy nhiên, công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ tạo việc làm cho các đối tượng hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao; chế độ báo cáo chưa thường xuyên, liên tục.

 

Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Công an ký kết 
Chương trình phối hợp hành động giai đoạn 2016 – 2020.

Tại hội nghị, Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Công an đã ký kết văn bản Chương trình phối hợp hành động giai đoạn 2016 – 2020. Nội dung của cam kết đã nêu rõ: Trong thời gian tới, hai bên sẽ chủ động, phối hợp tốt, chủ động, sáng tạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tham mưu tốt cho các cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên từng địa bàn. Lực lượng Công an cung cấp kịp thời các thông tin về âm mưu, thủ đoạn của tội phạm cho Hội người cao tuổi, hướng dẫn cách phòng ngừa, cung cấp thông tin trong công tác điều tra, khám phá tội phạm. Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội phải gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tạo cơ chế phối hợp thống nhất, liên ngành, xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở, trong đó ngành Công an luôn đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trang Lâm

Ý kiến bạn đọc:

Hiện tại chưa có ý kiến nào.

Ý kiến của bạn:


Tên *

Email (required)

Website