Hợp tác quốc tế

Ngày 11/4/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

 

 Cục Tham mưu Cảnh sát đón nhận Huân Chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Đến dự lễ Kỷ niệm có đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy – Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát dự và chỉ đạo Lễ kỷ niệm; dự Lễ kỷ niệm có lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, cán bộ hưu trí Cục Tham mưu Cảnh sát và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Cảnh sát.

 

Đồng chí Trung tướng Phan Văn Vĩnh phát biểu tại buổi Lễ.

 

Đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm

 

Phòng Tham mưu – Cục Tham mưu Cảnh sát đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhì

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực  lượng Tham mưu Công an nhân dân luôn khẳng định vị trí hết sức quan trọng trong quá trình hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Trong bất kỳ thời điểm, điều kiện nào, công tác Tham mưu cũng gắn liền với sự trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, mỗi chiến công của lực lượng Công an đều có phần đóng góp xứng đáng của lực lượng Tham mưu. Từng bước hoàn thiện đường lối, chủ trương, phương châm công tác và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân ngày càng chính quy, hiện đại.

Cùng với lực lượng Tham mưu Công an nhân dân, năm 1981 lực lượng Tham mưu Cảnh sát nhân dân được thành lập theo Nghị định 250/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) với hệ thống tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương. Trải qua 35 năm công tác, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Cảnh sát nhân dân đã bám sát nhiệm vụ chính trị và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ: Làm tốt chức năng tham mưu cho cấp trên đề xuất Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề có tính chất cơ bản, chiến lược, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; Tham mưu và phối hợp tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật nhằm thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện cải cách tư pháp, cải cách hành chính; Tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Bộ chỉ đạo đổi mới các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi lên về tội phạm và TTXH trên các tuyến và địa bàn trọng điểm, trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; Tăng cường và đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, thông tin lý luận pháp luật, nghiệp vụ trên Tạp chí Cảnh sát phòng, chống tội phạm và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Cảnh sát trên Internet...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trung tướng Phan Văn Vĩnh chúc mừng Cục Tham mưu Cảnh sát đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì và các tập thể, cá nhân của lực lượng tham mưu Cảnh sát được biểu dương, khen thưởng nhân dịp này. Để tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, đồng chí Trung tướng đề nghị lực lượng Tham mưu Cảnh sát trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các mặt công tác sau: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Công an nhân dân trong tình hình mới theo Nghị quyết số 10, ngày 01/10/2013 của Đảng ủy Công an Trung ương; Thường xuyên nghiên cứu nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự; Đổi mới về tư duy và phương pháp công tác tham mưu cho phù hợp với tình hình mới trên tinh thần “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; Tăng cường nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tham mưu; Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan tham mưu chuyên trách với các đơn vị nghiệp vụ; Làm tốt công tác xây dựng lực lượng tham mưu trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trang Lâm.

Ý kiến bạn đọc:

Hiện tại chưa có ý kiến nào.

Ý kiến của bạn:


Tên *

Email (required)

Website