Vận động đầu thú

Ngày 05/5/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Bộ luật, Luật được Quốc hội khóa XIII


Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản, các vấn đề mơi được quy định tại các Bộ luật, Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp lần thứ 10 gồm: Bộ luật hình sự năm 2015; Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Bộ luật dân sự năm 2015; Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015; Luật an toàn thông tin mạng năm 2015; Luật tố tụng hành chính năm 2015; Luật trưng cầu dân ý năm 2015; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người có liên quan đên công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội .

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các bộ luật, luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp lần thứ 10. Trong đó có những bộ luật, luật liên quan trực tiếp đến công tác công an, công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Những đạo luật này là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Góp phần trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quố cũng như phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đồng chí Trung tướng yêu cầu ngay sau hội nghị, Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để tổ chức phổ biến, quán triệt các đạo luật nêu trên ở đơn vị mình ngay khi có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016.

Trang Lâm.

Ý kiến bạn đọc:

Hiện tại chưa có ý kiến nào.

Ý kiến của bạn:


Tên *

Email (required)

Website