Vận động đầu thú

Ngày 18/5/2016, tại Hà Nội, Cục Tham mưu Cảnh sát tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5/2016). Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát đã đến dự và chỉ đạo.

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của Khoa học – công nghệ đối với công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trong những năm qua Đảng ủy Cục Tham mưu Cảnh sát và lãnh đạo Cục Tham mưu đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa học công nghệ trong Cục; bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu, quản lý khoa học và tổ chức ứng dụng các thành tựu khoa học, công tác tổng kết các chuyên đề, các chuyên án lớn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và lý luận của Cục đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng; nhiều đồng chí vừa làm tốt công tác chuyên môn vừa tham gia công tác giáo dục đào tạo, biên soạn giáo trình, hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học tại các Học viện, nhà trường trong và ngoài ngành Công an; đã tổ chức nghiên cứu lý luận gắn với biên soạn các bài giảng, báo cáo khoa học và thông tin lý luận; tổ chức biên soạn nhiều tài liệu nghiệp vụ phục vụ công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chiến sỹ trong Tổng cục...


Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Các và hội đồng khoa học - công nghệ Cục Tham mưu Cảnh sát.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác khoa học – công nghệ trong thời gian tới, đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Các yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nội dung công tác lớn sau: Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác KH-CN đã được Bộ duyệt, Nghị quyết Trung ương 28 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Thực hiện Nghị quyết số 08 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới; Thực hiện Nghị quyết 16 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 02 của Bộ trưởng Bộ Công an, Chỉ thị số 15 của Bộ trưởng về việc đẩy mạnh công tác thông tin về KH-CN trong CAND; Thực hiện Nghị định số 169 của Chính phủ về huy động tiềm lực KH-CN phục vụ công tác Công an; Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy đối với công tác khoa học công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;…

Trang Lâm.

Ý kiến bạn đọc:

Hiện tại chưa có ý kiến nào.

Ý kiến của bạn:


Tên *

Email (required)

Website