Vận động đầu thú

Ngày 09/6/2016, tại Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP đã có buổi làm việc với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP về tình hình tổ chức và một số mặt công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng các đại biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã báo cáo những nội dung công tác lớn Ban Chỉ đạo 138/CP đã chỉ đạo, thực hiện trong thời gian qua như: Đã tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ xây dựng, triển khai sơ kết và Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015 và các chương trình, kế hoạch quan trọng khác…


Bên cạnh đó còn trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, mới nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các địa phương, yêu cầu có biện pháp chỉ đạo, giải quyết những vấn đề trên nhằm bảo đảm về an ninh trật tự. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền phòng ngừa, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các ngành trong phòng, chống tội phạm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Thường trực Ban chỉ đạo trong công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138/CP thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP tham mưu cho Ban Bí thư sớm ban hành Kết luận chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo. Đổi mới phương thức nắm và dự báo tình hình, kịp thời đối phó với các loại tội phạm nghiêm trọng, phức tạp, các loại tội phạm mới phát sinh.

Tập trung rà soát lại các nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo, có kế hoạch thực hiện đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, chiến lược, chương trình của Chính phủ và các bộ luật, luật mới được Quốc hội thông qua, nhất là các bộ luật, luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người, phấn đấu đạt các mục tiêu đã đặt ra trong năm 2016.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này./.

Theo Cổng TTĐT - Bộ Công an.

Ý kiến bạn đọc:

Hiện tại chưa có ý kiến nào.

Ý kiến của bạn:


Tên *

Email (required)

Website