Vận động đầu thú

Chiều 28/6/2016, Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2016 tiếp tục chương trình tham luận để đóng góp ý kiến về những tồn tại, hạn chế và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công an năm 2016.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến hết năm 2016; nghe báo cáo sơ kết thực hiện Đề án của Bộ về luân chuyển cán bộ, bố trí Giám đốc, Trưởng Công an cấp huyện không phải là người địa phương và quán triệt Chương trình hành động của Đảng uỷ Công an Trung ương (ĐUCATW) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Kết luận Hội nghị, thay mặt ĐUCATW và lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của Công an các đơn vị, địa phương từ đầu năm đến nay. 


 
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cụ thể hoá từ Nghị quyết của ĐUCATW và Chỉ thị công tác của Bộ để triển khai thực hiện; đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị. Bên cạnh đó, cần tập trung làm tốt việc tham mưu với cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

Tiếp tục tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác phòng ngừa tội phạm, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giải quyết các tụ điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, các vấn đề phức tạp, nổi lên trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Tập trung tham mưu với các cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trọng tâm là Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Chỉ thị số 47/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”. 


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý, thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng lực lượng, tăng cường lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng. Chú trọng giáo dục đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ trong lĩnh vực điều tra, xử lý tội phạm với phương châm “Thượng tôn pháp luật”, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Quan tâm chỉ đạo các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ.


Bên cạnh đó, cần tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành mệnh lệnh, quy chế, quy trình công tác trong Công an nhân dân. Trong chỉ đạo thực hiện, phải quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, địa phương về tình trạng buông lỏng kỷ cương, kỷ luật, thiếu trách nhiệm, hiệu quả kém của đơn vị mình, nếu để cán bộ, chiến sỹ sai phạm thì lãnh đạo, chỉ huy phải liên đới chịu trách nhiệm. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện tổ chức bộ máy Công an cấp huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn cụ thể…

 


 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thứ trưởng Phạm Dũng. 

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Theo Cổng TTĐT – BCA.

Ý kiến bạn đọc:

Hiện tại chưa có ý kiến nào.

Ý kiến của bạn:


Tên *

Email (required)

Website