TIN CHUYÊN NGÀNH

Ngày 01/3/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020  

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thế Nghiệp, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Năm 2015, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Nổi bật là việc tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục xây dựng quyết định, kế hoạch lập Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Góp phần vào thành công Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ IX (2015-2020).

Toàn cảnh hội nghị.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng ngừa sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng. Đồng thời, đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết kịp thời những việc trọng tâm, đột xuất trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Trần Văn Vệ yêu cầu các cấp ủy trong Đảng bộ Tổng cục cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những sai phạm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảm tỷ lệ cán bộ, đảng viên sai phạm đến mức thấp nhất, góp phần tích cực trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2016 của Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát. Cấp ủy và UBKT các cấp phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phải thực hiện toàn diện, đồng bộ có hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát không phải chỉ để phát hiện những yếu kém, những sai phạm, những thiếu sót, sơ hở để chấn chỉnh, phòng ngừa, mà công tác kiểm tra, giám sát còn để phát hiện những nhân tố tích cực, những điển hình tiên tiến để nêu gương và nhân rộng.

Ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, kịp thời khắc phục những nhược điểm, hạn chế, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Cảnh sát ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trang Lâm

Ý kiến bạn đọc:

Hiện tại chưa có ý kiến nào.

Ý kiến của bạn:


Tên *

Email (required)

Website